NOVINKY
 

Změny

 Více

Chystáme pro Vás změny! Jaké?

Již od 1. listopadu pro Vás máme připravený nový rozvrh a s ním spojené nové lekce!

 NOVINKA - FYZIOTRÉNINK s Monikou Bačíkovou

- každé pondělí od 19:00 hodin

Fyziotrénink je jedinečný koncept tréninku, který propojuje principy kondičně-posilovacího tréninku a jednotlivých fyzioterapeutických metod, jako jsou např. senzomotorická cvičení, cvičení založená na správném řízení pohybu, vnímání těla a pohybu, relaxační techniky apod.

Dříve, než si změříte, kolik uděláte dřepů nebo kliků, podívejte se, jakým způsobem tyto pohyby děláte.

Při fyziotréninku dbáme více na kvalitu provedení pohybu nad kvantitou. To, jakým způsobem provádíte jednotlivé pohyby se odrazí jak ve výkonu, tak ve vzniku bolestí či zranění pohybového aparátu.

Při hodinách Fyziotréninku se naučíte:

- vnímat své tělo v klidu a v pohybu

- včas rozpoznat rizikové pohyby nebo polohy působící snížení výkonu či vznik bolestí pohybového aparátu

- správné provedení pohybu – zlepšení techniky jednotlivých posilovacích a kondičních cvičení

- nácvik relaxace a myofasciálního uvolnění

- zvýšit přesnost, koordinaci, stabilitu i rychlost pohybu

 

Fyziotrénink je určen pro:

- začátečníky a rekreační sportovce

- aktivní a vrcholové sportovce

- pro ty, kteří již cítí bolesti pohybového aparátu

 


Novinky

 Více

Co je u nás nového?

Prosíme naše klienty, aby se na všechny lekce rezervovali

předem!!! Můžete tak učinit přes náš web (pokud jste u

nás zaregistrovaní - pokud ne, registraci Vám rádi

uděláme při další návštěvě), email, telefon či Fb. Předem

děkujeme, Váš Powerfit :)

 

 

O PowerFit
 

O PowerFit

 Více

Specializované centrum na funkční trénink, aerobní a balanční cvičení

Funkční trénink nabízí jednu z nejpřirozenějších forem cíleného zvyšování úrovně pohybových schopností a dovedností za dodržení jeho fyziologických možností. Nedochází tak k častým zraněním a bolestem při cvičení. Velkým plusem funkčního tréninku je rozvoj tělu přirozených pohybových stereotypů, jehož výsledkem je zvyšování výkonu bez bolestí a zranění.

Benefity, které nabízí tréninkové centrum Powerfit:

-          Specializované formy funkčního tréninku

-          Komplexní sportovní diagnostika o profesionální sportovce či sportující veřejnost a firmy

-          Originální tělocvična založená na principech funkčního tréninku – rozmanité pomůcky a speciální formy funkčního tréninku

-          Lezecká stěna

-          Individuální přístup

-          Rodinná atmosféra díky menšímu počtu osob při skupinových lekcích

-          Příjemné venkovní posezení i prostor ke cvičení

Tréninkové centrum Powerfit nabízí specializované skupinové lekce pro všechny věkové i výkonnostní skupiny.

„FUNKČNÍ TRÉNINK JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ MÉHO TRÉNINKU. ODVÍJÍ SE OD NĚJ MÁ VÝKONNOST I VÝSLEDKY V ZÁVODNÍ SEZÓNĚ.“

Lukáš Melich
držitel medaile v hodu kladivem z MS 2013.

Tréninkové centrum Powerfit nabízí

Programy komplexní péče

-          Skupinové tréninkové programy se specifickým zaměřením

-          Individuální tréninkové programy

-          Sportovní diagnostika

-          Fyzioterapie

-          Expertní systém MFK – vyšetření, diagnostika, terapie

-          Výživové poradenství

-          Psychologie

-          Programy komplexní péče pro sportovní kluby a pro firmy

 

Skupinové tréninkové programy

-          Formy funkčního tréninku upravené  pro začátečníky, pokročilé a pro ženy

-          Kruhový trénink

-          Fyziotrénink

-          Jóga

-          Zdravotní cvičení s TRX

Individuální tréninkové programy

-          Příprava na sportovní soutěž

-          Kompenzační cvičení

-          Zdravotní cvičení

-          Zvýšení fyzické kondice

-          Tvarování postavy

-          Redukce hmotnosti

-          Cvičení v těhotenství a po porodu

Sportovní diagnostika

-          Vyšetření funkce posturálního systému  fyzioterapeutem

-          Zátěžové vyšetření sportovním trenérem

-          Diagnostika složení těla multifrekvenčním přístrojem bioelektrické impedance BodyStat QuadScan 4000 

-          Diagnostika funkce svalů, kloubů, páteře a vnitřních orgánů expertním systémem MKF 

 

Fyzioterapie

-          Doléčení po zranění a postupný návrat do plné tréninkové zátěže 

-          Prevence zranění 

-          Léčba akutních a chronických onemocnění z přetížení (záněty šlach, svalů, bolesti zad a kloubů apod.) 

-          Prevence akutních a chronických onemocnění z přetížení 

-          Korekce vzniklých deformit pohybového aparátu (plochonoží, skolióza apod.) 

-          Terapie zaměřená na zlepšení funkce posturálního systému (zajišťuje stabilitu jednotlivých segmentů pohybového aparátu, především páteře v klidu i při pohybu) 

-          Funkční sterilita mužů i žen 

Výživa

-          Analýza tělesné skladby multifrekvenčním přístrojem bioelektrické impedance BodyStat QuadScan 4000

-          Rozbor stravovacích návyků, složení stravy a zastoupení sportovní aktivity

-          Úprava složení stravy vzhledem k pohybové aktivitě a životnímu stylu

-          Informace o možnostech samostatné kontroly a úpravy výživové strategie

Psychologie

-          Diagnostika předpokladů sportovce pro sportovní činnost

-          Zlepšení individuální výkonnosti sportovců

-          Zlepšení výkonnosti jednotlivců i družstev v kolektivních sportech

-          Zdokonalování psychických dovedností a vědomostí spojených s optimálním výkonem sportovců (stanovení výkonnostních cílů, koncentrace, relaxační techniky,                         vizualizace, mentlní příprava na vrcholový výkon atd.)

-          Prevence psychických problémů

-          Tvorba tréninkových plánů (týdenní, mezocyklové, sezónní a roční plánování)

-          Spolupráce s trenéry a fyzioterapeuty

Pro firmy

-          Odborná diagnostika funkce pohybového aparátu fyzioterapeutem

-          Zátěžové vyšetření sportovním trenérem

-          Analýza tělesné skladby multifrekvenčním přístrojem bioelektrické impedance BodyStat QuadScan 4000

-          Diagnostika  Illness MarkerTM   - preventivní vyšetření rizika kardiovaskulárních onemocnění

-          Na základě vyšetření je pro váš pracovní tým  sestaven tréninkový plán na míru

-          Na začátku každého období se provádí kontrolní měření podle jehož výsledků je upravena tréninková jednotka

-          Odborná přednáška fyzioterapeuta na téma ergonomie práce v kanceláři + praktické ukázky kompenzačních a relaxačních cvičení

Pro sportovní kluby a týmy

-          Spolupráce mezi týmovým trenérem, sportovním trenérem Powerfitu, fyzioterapeutem, výživovým poradcem a sportovním psychologem

-          Komplexní vyšetření fyzioterapeutem

-          Zátěžové vyšetření trenérem

-          Spolupráce s vědeckým a servisním pracovištěm tělesné výchovy a sportu Casri

-          Na základě výsledků vyšetření jednotlivými terapeuty a trenéry je sestaven tréninkový a regenerační plán

-          Vyšetření se několikrát do roka opakují a tréninkové jednotky se podle nich upravují

 

Skupinové tréninkové programy

Funkční trénink

-          Komplexní zapojení pohybového aparátu

-          Vycházející z přirozeného lidského pohybu

-          Rozvíjení základních schopností pohybového aparátu jako jsou rychlost, síla, vytrvalost a obratnost

-          Učení nových pohybových dovedností s využitím rozmanitých pomůcek (TRX, Bosu, GUN-EX, Aquahit, Kettlebell apod.) 

-          Kontrola kvality posturálního systému, který zajišťuje stabilitu jednotlivých segmentů pohybového aparátu, především páteře v klidu i při pohybu. Dysfunkce tohoto                systému může podnítit vznik akutních a později i chronických bolestí pohybového aparátu. Jako jsou svaly, klouby, páteř a hlava. Vyjímkou není ani porucha funkce                    vnitřních orgánů. 

-          Malé skupinky – kvalitnější kontrola techniky cvičení odborným trenérem, přizpůsobení aktuálnímu zdravotnímu stavu a výkonnosti 

-          Specifické programy funkčního tréninku: FT začátečníci, FT STRONG, FT WOMEN 

Instruktoři
 

Monika Bačíková

 Více

Fyzioterapeut, sportovní trenér

"Kde není dech, není pohyb. A kde není pohyb, není život."

Vystudovala obor fyzioterapie na fakultě Tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Věnuje se také sportovnímu tréninku. Jako fyzioterapeut a sportovní trenér pracuje převážně s rekreačními i vrcholovými sportovci dospělého i dětského věku. V terapii využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, poznatky z vývojové kineziologie, funkční dynamické  stabilizace, principy silově-kondičního tréninku a další metody z oboru fyzioterapie a sportovního tréninku.

Sportovní výkon není jen o schopnostech a dovednostech těla, ale také mysli. Na obě tyto složky se soustředím  v terapii i tréninku. Jedině tak můžeme  udělat  maximum pro dosažení stanoveného cíle. Člověk musí především dobře poznat sám sebe, aby mohl zjistit příčinu svých bolestí a vyléčit se. Dobře znát sám sebe nejen ve smyslu jakým způsobem přemýšlím či jak se chovám, ale také dobře znát potřeby a možnosti svého těla a předejít tak zbytečnému přetížení tkání nebo úrazu. Jsem průvodcem a podporou na této cestě člověka.

Nejpoužívanější přístupy: Metoda MFK, ASC (aktivní segmentální centrace), senzomotorická cvičení, kineziotaping, poznatky z vývojové kineziologie, funkční trénink.

 

Vzdělání:                           

2004-2008 Sportovní gymnázium, Plzeň

2008-2013 Univerzita Karlova, Praha, Tělesná výchova a sport, obor fyzioterapie 

Další vzdělání,kurzy:      

2005 Cvičitelka Aerobicu III.třídy
2007 Diplom Hip Hop, funky Aerobic
2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rámci studia Sportovního gymnázia) 
2009 Masér pro klasickou a sportovní masáž (v rámci studia Fyzioterapie)
2010 Reflexní masáže (v rámci studia Fyzioterapie)
2011 Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie
2011 Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
2011 Fyzioterapie alogických vertebrogenních syndromů
2011 Řetězení poruch v pohybovém aparátu
2011 Komplexní terapie krční páteře
2011 Cviky pro zdraví
2011 TRX Suspension training Course
2011 Flowin
2012 Komplexní terapie páteře a pánevního pletence
2012 Diplom Děti
2012 Power Plate
2012 Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie
2013 Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
2013 Podologické minimum                            
2013 III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING – funkční kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia
2013 Předolympijský medicinský seminář k ZOH 2014 v Soči
2013 Konference společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS J.E.Purkyně – Poruchy dechového stereotypu
2013 Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny
2014 Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
2014 Mobilizace L páteře a SI kloubu  metodou Ludmily Mojžíšové
2014 Ošetření svalů dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové
2014 Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách
2014 Kinesiology Taping (K-Aktiv)
2014 Metoda MFK
2015 Dýchání v kontextu centrované postury
2015 Fyzioterapie po úrazech ve sportu

Praxe:

V rámci studia fyzioterapie – Oblastní nemocnice Kladno, Ústřední vojenská nemocnice, Poliklinika Palackého – ambulantní rehabilitační zařízení Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha

Nyní: CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o. M.O., fyzioterapeut kinantropologické laboratoře

Další aktivity:

2011 Aktivní účast na semináři APRC (Asociace pracovníků v regeneraci) Regenerace a wellness – problematika ramenního kloubu 

2011 2x účast v pořadu Máme dítě (cvičení s dětmi, cvičení po porodu)

2011 1/2 roku účast v pořadu Rada dne rádia Impuls (témata - cvičení v těhotenství, fukční trénink, hluboký stabilizační systém páteře a jeho význam ve fitness, běhání, vibrační trénink, Nordic walking, Taping, cvičení na labilních pomůckách, cyklistika, inline bruslení, letní sporty…)

2012 Aktivní účast na seminářích v rámci programu Týden pro zdaví firmy CN GROUP na téma Ergonomie práce (přednáška + cvičení)

2012 Vedení vzdělávacího semináře pro osobní trenéry Holmes Place Energy Smíchov

2013 Aktivní účast na seminářích kurzu pro fitness trenéry (Látková přeměna při pohybovém zatížení, pohybová aktivita v těhotenství, Sportovní diagnostika, zátěžové testy, zranění ve sportu)

2014 Fyzioterapeut reprezentačního týmu pozemního hokeje na ME

2014 Aktivní účast na seminářích v rámci programu Týden pro zdaví firmy CN GROUP na téma Ergonomie práce (přednáška + cvičení)

2014 Spolupráce na vybraných tématech knihy Velká kniha běhání

2013 Trenér a fyzioterapeut mládeže ČAFC Spořilov

2014 Aktivní účast na 3D Fitness kongresu a fitness expo „Pohyb a zdraví 2014“

Kontakt

mobilní telefon: +420 737 611 779

email: monika.bacikova@powerfit.cz


Magdaléna Nguyenová

 Více

„Jóga mě fascinuje svou schopností nenásilně transformovat, přibližovat nás k poznání sebe sama a tím vnášet do života více klidu a harmonie.

Věřím, že jóga v nás probouzí naše lepší já, uklidňuje rozbouřené vody naší mysli, zjemňuje a rozjasňuje význam našich slov, přináší upřímnost a smysl našim činům a to vše prosřednictvím dvou přirozených lidských elementů – pohybu a dechu. Pohyb by pro každého z nás měla být radost. Jóga pohybu našeho těla přináší uvědomělost, procítěnost, stabilitu, zároveň lehkost. Navrací nás k naší podstatě, kterou je naše obyčejná lidskost. Mé lekce střídají dynamiku s jemností. Nezáleží na výkonu, ale na radosti z pohybu. Cílem lekcí je cítit naše tělo, vnímat ho jako nedílnou součást nás samých, být upřímní sami k sobě, respektovat naše tělesné limity a rozumně s nimi nakládat.

Jsem vděčná za všechna setkání, která obohacují, bez ohledu na to, zda patří minulosti, přítomnosti, či budoucnosti. Obdivuji energii a nekonečnou laskavost Davida Vendettiho, tichou intenzitu a vnitřní sílu Todda Skoglunda, svých učitelů (South Boston Yoga), pod jejichž vedením jsem v létě 2012 absolvovala Vinyasa Flow Yoga Teacher Training. Marti Procházková, její neutuchající entuziasmus, schopnost empatie a přirozená potřeba každodenní radosti ze života vnášejí do mého života lehkost bytí.“

Petr Klečka

 Více

Trenér funkčního, silového a kondičního tréninku, zdravotního a kompenzačního cvičení

Praxe:

Od roku 2007 v rámci studia Tělesné výchovy a sportu.

Od roku 2010 profesionalně v HP Energy Smíchov.

Vzdělání:

Bakalář v oboru Tělesná výchova a sport na ZCU v Plzni.

Certifikace:

2012 Rehaspring - Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii
2012 Face Czech academy - Zdravotně-funkční fitness trénink-ovlivnění držení těla ve fitness
2011 Holmes Place Academy - Personal Trainer Education PT Level 2
2011 3D Fitness - TRX exercise
2011 PaeDr. Vladana Botlíková, Csc. - Cvičení pro zdraví
2011 Flowin basic
2010 Holmes Place Academy - Personal Trainer Education PT Level 1
2010 Face Czech Academy - Bosu core
2010 Trenerská škola Pavla Provázka - Osvědčení osobního trenéra fitness a kulturistiky
2010 Power plate International - Core fundamental level 1
2009 ZCU Plzeň - Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Kontakt

mobilní telefon: +420 732 357 368

email: petr.klecka@powerfit.cz

Martin Křivánek

 Více

Trenér funkčního tréninku, Box fit a Kettle & Bag

Cilem mého cvičení je, aby se moji svěřenci naučili správně pracovat se svým tělem a dokázali zapojit co nejvíce svalů jak v tréninku, tak i v každodenním životě.“

Martin vystudoval tělesnou výchovu a sport na Karlově univerzitě v Praze. Je osobním trenérem a fitness instruktorem s pětiletou praxí v zahraničí. Jeho specializací  je Bulgarian Bag, Extreme Kettlebell, Strength Conditioning, SMRT- Core (Self-Miofascial Release Technique), Viper Specialist a TRX. Při trénování využívá i své znalosti z oblasti fyziologie a fyzioterapie.

Martina Smiková

 Více

Trenérka FT Women, Jumping a KickBox Fit

„Jsem sportovec tělem i duší. Bez pohybu bych si život nedokázala představit.“

Martina se věnovala závodnímu plavání, karate a kickboxu. Dynamika těchto bojových sportů u ní zůstala a potřeba praividelných "výživných" tréninků ji přivedla až k fantastickým, obdobně náročným cvičením jakými jsou JUMPING, TRX, Funční tréninky a Nike Training Club.

Rezervace
 

Rezervace

 Více

Pokud si přejete zarezervovat konkrétní trénink, přejděte prosím na náš rezervační systém.

REZERVACE ZDE

Doporučujeme rezervaci předem - máme omezenou kapacitu!

Lekce probíhá až od počtu 2 přihlášných klientů.

Reference
 

Lukáš Melich

 Více

Lukáš Melich

Devítinásobný mistr ČR v hodu kladivem

Jiřina Svobodová

 Více

Jiřina Svobodová

Pětinásobná mistryně ČR a mistryně Evropy ve skoku o tyči

Akce
 

Členství

 Více

Chcete k nám chodit neomezeně a využívat VIP výhody? Zakupte si členství - nebudete si muset hlídat vstupy a získáte další benefity.

PŮLROČNÍ VIP ČLENSTVÍ: 10 000,-
 • Neomezený vstup na jakoukoliv lekci
 • Zdarma 1x osobní trénink
 • Zdarma 1x diagnostika + 1x kontrolní měření na přístroji Bodymetrix
 • Zdarma 1x ručník na každou lekci
 • Zdarma voda s chlorofylem a minerály na každou lekci
 • Zproštění od Storno poplatků při zrušeni lekce

 

ROČNÍ VIP ČLENSTVÍ: 18 000,-

 • Neomezený vstup na jakoukoliv lekci
 • Zdarma 2x osobní trénink
 • Zdarma 1x diagnostika + 3x kontrolní měření na přístroji Bodymetrix
 • Zdarma 1x ručník na každou lekci
 • Zdarma voda s chlorofylem a minerály na každou lekci
 • Zproštění od Storno poplatků při zrušeni lekce

Kontakt
 

Kontakt

 Více

Tréninkové centrum Powerfit

Lužická 9, 120 00 Praha 2
Tel.: 775 438 577 
Email: info@powerfit.cz

Provozní doba:
Po - Pá   dle rozvrhu
So - zavřeno
Ne - zavřeno

Facebook: powerfit.prague   

Těšíme se na Vás!
Tým PowerFit Together we are strong 

www.powerfit.cz

Dopravní spojení
Tramvajová a autobusová zastávka Jana Masaryka nebo Šumavská.
Tramvaj č. 4, 22 nebo 5, 10, 16
Autobus č. 135

Možnost parkování v modré zóně.