Fyzioterapie
 

Využijte našich služeb Fyzioterapie

 Více

Trápí Vás bolesti kloubů či svalů?

Pomůžeme Vám diagnostikovat příčinu Vašich bolestí a následně navrhnout ten nejvhodnější rehabilitační plán, v němž je zahrnuta fyzioterapie a sportovní trénink. Terapii je možno doplnit kvalitními bio výrobky včetně vitamínů a minerálů.

Nabízíme programy jak preventivní, tak i léčebné. V případě funkčních i strukturálních poruch a zranění se zaměřujeme na skupiny i jednotlivce. 

V rámci diagnostiky, k níž používáme Bodystat QuadScan 4000, hodnotíme nejen kvalitu kloubů, svalů a páteře. Po provedené diagnostice pohybového aparátu Vám připravíme ve spolupráci s trenérem plán prevence či léčby přímo na míru.

Bc. Monika Bačíková

 Více

Fyzioterapeut, sportovní trenér

"Kde není dech, není pohyb. A kde není pohyb, není život."

Vystudovala obor fyzioterapie na fakultě Tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Věnuje se také sportovnímu tréninku. Jako fyzioterapeut a sportovní trenér pracuje převážně s rekreačními i vrcholovými sportovci dospělého i dětského věku. V terapii využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, poznatky z vývojové kineziologie, funkční dynamické  stabilizace, principy silově-kondičního tréninku a další metody z oboru fyzioterapie a sportovního tréninku.

Sportovní výkon není jen o schopnostech a dovednostech těla, ale také mysli. Na obě tyto složky se soustředím  v terapii i tréninku. Jedině tak můžeme  udělat  maximum pro dosažení stanoveného cíle. Člověk musí především dobře poznat sám sebe, aby mohl zjistit příčinu svých bolestí a vyléčit se. Dobře znát sám sebe nejen ve smyslu jakým způsobem přemýšlím či jak se chovám, ale také dobře znát potřeby a možnosti svého těla a předejít tak zbytečnému přetížení tkání nebo úrazu. Jsem průvodcem a podporou na této cestě člověka.

Nejpoužívanější přístupy: Metoda MFK, ASC (aktivní segmentální centrace), senzomotorická cvičení, kineziotaping, poznatky z vývojové kineziologie, funkční trénink.

 

Vzdělání:                           

2004-2008 Sportovní gymnázium, Plzeň

2008-2013 Univerzita Karlova, Praha, Tělesná výchova a sport, obor fyzioterapie 

Další vzdělání,kurzy:      

2005 Cvičitelka Aerobicu III.třídy
2007 Diplom Hip Hop, funky Aerobic
2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rámci studia Sportovního gymnázia) 
2009 Masér pro klasickou a sportovní masáž (v rámci studia Fyzioterapie)
2010 Reflexní masáže (v rámci studia Fyzioterapie)
2011 Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie
2011 Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
2011 Fyzioterapie alogických vertebrogenních syndromů
2011 Řetězení poruch v pohybovém aparátu
2011 Komplexní terapie krční páteře
2011 Cviky pro zdraví
2011 TRX Suspension training Course
2011 Flowin
2012 Komplexní terapie páteře a pánevního pletence
2012 Diplom Děti
2012 Power Plate
2012 Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie
2013 Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
2013 Podologické minimum                            
2013 III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING – funkční kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia
2013 Předolympijský medicinský seminář k ZOH 2014 v Soči
2013 Konference společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS J.E.Purkyně – Poruchy dechového stereotypu
2013 Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny
2014 Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
2014 Mobilizace L páteře a SI kloubu  metodou Ludmily Mojžíšové
2014 Ošetření svalů dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové
2014 Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách
2014 Kinesiology Taping (K-Aktiv)
2014 Metoda MFK
2015 Dýchání v kontextu centrované postury
2015 Fyzioterapie po úrazech ve sportu

Praxe:

V rámci studia fyzioterapie – Oblastní nemocnice Kladno, Ústřední vojenská nemocnice, Poliklinika Palackého – ambulantní rehabilitační zařízení Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha

Nyní: CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o. M.O., fyzioterapeut kinantropologické laboratoře

Další aktivity:

2011 Aktivní účast na semináři APRC (Asociace pracovníků v regeneraci) Regenerace a wellness – problematika ramenního kloubu 

2011 2x účast v pořadu Máme dítě (cvičení s dětmi, cvičení po porodu)

2011 1/2 roku účast v pořadu Rada dne rádia Impuls (témata - cvičení v těhotenství, fukční trénink, hluboký stabilizační systém páteře a jeho význam ve fitness, běhání, vibrační trénink, Nordic walking, Taping, cvičení na labilních pomůckách, cyklistika, inline bruslení, letní sporty…)

2012 Aktivní účast na seminářích v rámci programu Týden pro zdaví firmy CN GROUP na téma Ergonomie práce (přednáška + cvičení)

2012 Vedení vzdělávacího semináře pro osobní trenéry Holmes Place Energy Smíchov

2013 Aktivní účast na seminářích kurzu pro fitness trenéry (Látková přeměna při pohybovém zatížení, pohybová aktivita v těhotenství, Sportovní diagnostika, zátěžové testy, zranění ve sportu)

2014 Fyzioterapeut reprezentačního týmu pozemního hokeje na ME

2014 Aktivní účast na seminářích v rámci programu Týden pro zdaví firmy CN GROUP na téma Ergonomie práce (přednáška + cvičení)

2014 Spolupráce na vybraných tématech knihy Velká kniha běhání

2013 Trenér a fyzioterapeut mládeže ČAFC Spořilov

2014 Aktivní účast na 3D Fitness kongresu a fitness expo „Pohyb a zdraví 2014“

Kontakt

mobilní telefon: +420 737 611 779

email: monika.bacikova@powerfit.cz


Mgr. Čestmír Novák

 Více

Fyzioterapeut

„V mých očích dělá zdravý přístup k životu člověka svobodným – kdo je v kondici, ten se nemusí omezovat.“

Čestmír je zkušeným fyzioterapeutem, který se v oboru úspěšně uplatňuje několik let. Vystudoval obor fyzioterapie na fakultě Tělesné výchovy a sportu,  Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě spolupracuje s fyzioterapeutickou praxí v Mladé Boleslavi, pečuje o tým České bobistické reprezentace. Zaměřuje se na terapii bolestivých stavů a funkčních poruch pohybového aparátu dětí, dospělých a sportovců.

Ačkoliv je každý z nás je originál, a každé tělo potřebuje něco jiného, myslím si, že velká většina z nás může o svůj pohybový aparát pečovat a problémům s ním tak aktivně předcházet. U svých klientů volím vždy individuální přístup vzhledem k jejich potřebám a životnímu stylu, a snažím se je skrze terapii dovést k poznání, že svému tělu mohou nejlépe pomoci právě oni sami.

Nejpoužívanější přístupy: ACT (Akrální koaktivační terapie), Formthotisc systém – vyšetření nohou, výroba stélek do obuvi, metoda R. Brunkow, Brügger koncept.

Vzdělání:

2012 – 2014
Fyzioterapie (Mgr.)

katedra Fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
diplomová práce: Vliv použité běžecké obuvi na kinematiku dolních končetin a pánve v průběhu oporové fáze běhu

2009 – 2012

Fyzioterapie (Bc.)

katedra Fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
bakalářská práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subkapitální fraktuře femuru

2000 – 2008
Všeobecné gymnázium
, Mnichovo Hradiště

Další vzdělání, kurzy:

2011  Masér pro sportovní a rekondiční masáže
2012  Kinesiology taping by K-Active
2012  Kineziologie, patokineziologie dolní končetiny a nohy
2013  Formthotics systém - vyšetření nohou, úprava stélek
2013  Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally
2013  Akupresura v systému celotělové akupunktury
2013 Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii
2013  III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING – funkční kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia
2014  Acral coactivation diagnostic (ACD)
2014  Acral coactivation therapy I. (ACT I.)
2014  Aplikace metody Roswithy Brunkow (Certifikovaný kurz)
2014  Forma - funkce - facilitace
2014  Aplikovaná kineziologie. Cvičení na míčích a labilních plochách
2014  Advanced seminar Formthotics sytem
2014  Moderní fyziotrénink - Core

 

Praxe:

2012 – nyní
Česká bobistická reprezentace

Praha
fyzioterapeutická péče o členy týmu

2010 – nyní
Hana Nováková Fyzioterapie s.r.o.

Mladá Boleslav
dlouhodobá spolupráce s nestátním ambulantním zařízením

2014
Fitnessie

Praha
fyzioterapeut, sportovní trenér

2013
Fyzioterapeutické centrum Rehamil

Milovice
praxe v ambulantním zařízení vykonaná v rámci předmětu Souvislá odborná praxe

2012
Ústřední Vojenská nemocnice

Střešovice, Praha
praxe na lůžkové části oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v rámci předmětu Souvislá odborná praxe

2009
Klaudiánova nemocnice

Mladá Boleslav
praxe na oddělení interny a ortopedie v rámci předmětu Souvislá odborná praxe

Další aktivity:

2014 Publikace odborného článku: Vliv použité běžecké obuvi na kinematiku oporové fáze při běhu.   ( Atletika 2014, Banská Bystrica.)

Kontakt

mobilní telefon: +420 739 282 474

email: cestmir.novak@powerfit.cz

MFK SYSTEM
 

MFK System

 Více

Metoda MFK ( Metodické Fyzioterapeutické Kroky )

Léčba a prevence pohybového aparátu

Unikátní metoda založená na systematičnosti postupu léčebného procesu a komplexním přístupu k terapii pohybovému aparátu. Metoda MFK umožnuje fyzioterapeutovi propojit své znalosti a zkušenosti s výstupy softwaru MFK System® .  

Fyzioterapeut zaznamená informace o anamnéze a vyšetření do softwaru, který zobrazí komplexní diagnostiku pohybového aparátu. Ta je rozhodující pro volbu terapie a kontrolu výsledných pohybových schopností.

Benefity softwaru MFK System®:

-          Přehledná anamnéza

-          Jednoduché vyšetření

-          Komplexní diagnostika

-          Efektivní terapie

-          Rychlá kontrola

Masáže
 

Masáže

 Více

Patří mezi jedny z nejstarších regeneračních procedur na světě. Už ve starověku využívali lidé účinků masáže k léčbě i prevenci nejen pohybového aparátu. Od té doby, na základě zkušeností a výzkumů, vzniklo mnoho podob masáže.

V dnešní době jejich obliba velmi vzrůstá, neboť většina lidí má převážně nedostatek pohybu a více stresu či naopak sportovci přetěžují svůj pohybový aparát a zanedbávají regeneraci. Vždy je důležité ptát se, jakého účinku chceme masáží dosáhnout, dle toho se rozhodneme pro její typ  (masérské hmaty, emulze, pomůcky apod.)

Masáž Vám může pomoci opět dosáhnout harmonického chodu tělesných procesů, narušených fyzickým či psychickým zatížením (stresem). Sportovcům také pomáhá v rámci přípravy na soutěž či v jejím průběhu a samozřejmě po soutěži. Kvalitně provedená masáž napomáhá ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu průběhu zotavovacích neboli regeneračních procesů, což umožňuje lepší adaptaci organismu na zátěž a tak zvýšení tréninkového nasazení a tím dosáhnout kvalitnějších sportovních výsledků.

Zuzana Hrušková

 Více

Masérka

"Masáž je pro mě tancem, skrze ní jsem našla cestu k vlastní rovnováze."

Základy masážních technik jsem  se naučila ve Velké Británii během ročního studia na Kendal College. Díky bohaté praxi jsem si vyzkoušela různé druhy masáží a jejich pozitivní účinky jak na tělesné, tak i duševní úrovni. Hledání hlubšího propojení těla a mysli mě přivedlo k shiatsu, které mi pomáhá toto propojení více vnímat a procítit. Současně jsem studentkou druhého ročníku Darja Shiatsu School.

Sportovní psychologie
 

PhDr. Jiří Šlédr

 Více

Sportovní pscholog

Nabízené služby

- Výběr vhodného sportu pro dítě

- Diagnostika předpokladů sportovce pro sportovní činnost

- Zlepšení individuální výkonnosti sportovců

- Zlepšení výkonnosti jednotlivců i družstev v kolektivních sportech

- Zdokonalování psychických dovedností a vědomostí spojených s optimálním výkonem sportovců (stanoveni               výkonnostních cílů, koncentrace, relaxační techniky, vizualizace, mentální příprava na vrcholový výkon, atd.) 

- Prevence psychických problémů

- Akutní intervenční zásahy

- Krátkodobá i dlouhodobá psychologická příprava

- Analýza nároků sportovní činnosti na předpoklady sportovce

- Tvorba tréninkových plánů (týdenní, mezocyklové, sezónní a roční plánování)

- Spolupráce s trenéry sportovce a rodiči

- Přednášky a školení trenérů

S jakými tématy se na nás můžete obrátit

- Na tréninku se vše daří, ale neumím přípravu zúročit na závodech

- Během zápasu při neúspěchu ztrácím koncentraci a dělám více chyb

- V kritických situacích v závodu/zápasu mám problémy ovládat své emoce

- Před závody/zápasem jsem velmi nervózní, mám strach

- Můj výkonnostní růst se zastavil a změny v tréninku nepomáhají

- Dělá mi potíže skloubit svůj osobní život s tréninkovým zatížením

- Prodělal/a jsem zranění a nedaří se mi vrátit zpět do tréninkového procesu

- Jsem zraněný/á a ztrácím motivaci při rehabilitaci

- S trenérem si nerozumíme

- Nezapadám do svého týmu

- Neumím si odpočinout

- Můj trénink se zaměřuje na fyzickou stránku, ale mám pocit, že bych se mohl zlepšit po stránce psychické …

Kontakt

mobilní telefon: +420 608 028 339

email: jiri.sledr@powerfit.cz

            psycho4sport@gmail.com

Sportovní diagnostika
 

Sportovní diagnostika

 Více

Stagnujete ve svém výkonu? Cítíte se unavení/přetrénovaní? Začínáte sportovat nebo jste dlouho necvičili a bojíte se, aby jste si zvolili správnou zátěž?

Naše tréninkové centrum Powerfit nabízí komplexní sportovní diagnostiku. 

DIAGNOSTIKA ZÁKLADNÍ 

30min s fyzioterapeutem + 30 minut s trenérem 

-          Vyšetření fyzioterapeutem zahrnuje diagnostiku funkce jednotlivých částí pohybového aparátu (svaly, klouby,                vazy, páteř) 

-          Zátěžový test v posilovně s trenérem – stav celkové trénovanosti

-          Měření s trenérem na multifrekvenčním přístroji bioelektrické impedance BodyStat QuadScan 4000 = analýza tělesné skladby

-          Procento tělesného tuku a hmotnost tuku

-          Bazální metabolismus (BMR)

-          Průměrná denní potřeba kalorií a další parametry tělesné skladby

-          Illness MarkerTM - preventivní vyšetření rizika kardiovaskulárních onemocnění

Výživové poradenství
 

Výživové poradenství

 Více

Nezastupitelnou součástí zdravého životního stylu a sportovního tréninku je vhodný výběr potravin jako důležitého paliva pro správnou funkci tělesných pochodů. Tréninkové centrum Powerfit nabízí odbornou diagnostiku a doporučení stravovacích návyků pro efektivní rozvoj Vaší kondice a zdraví.

Chystáte se zhubnout a vytvarovat postavu? Jste začátečník či pokročilý sportovec?

Základní diagnostika a poradenství

 • Analýza tělesné skladby multifrekvenčním přístrojem bioelektrické impedance BodyStat QuadScan 4000
 • Illness MarkerTM - preventivní vyšetření rizika kardiovaskulárních onemocnění
 • Stanovení energetického příjmu a výdeje
 • Optimalizace zastoupení jednotlivých živin ve stravě
 • Zhodnocení složení stravy a pohybové aktivity
 • Doporučení vhodného stravovacího a pohybového režimu
 • Konzultace o možnostech samostatné kontroly a úpravy výživového plánu
 • Návrh individuálního jednodenního jídelníčku s ohledem na tělesnou aktivitu a kondici

Délka konzultace s výživovým poradcem představuje cca 60 min.

Potřebujete speciální jídelníček přizpůsobený Vašemu sportu či zaměstnání?

Rozšířená diagnostika a poradenství

 • Analýza tělesné skladby multifrekvenčním přístrojem bioelektrické impedance BodyStat QuadScan 4000
 • Illness MarkerTM - preventivní vyšetření rizika kardiovaskulárních onemocnění
 • Stanovení energetického příjmu a výdeje
 • Optimalizace zastoupení jednotlivých živin ve stravě
 • Zhodnocení složení stravy a pohybové aktivity
 • Doporučení vhodného stravovacího a pohybového režimu
 • Konzultace o možnostech samostatné kontroly a úpravy výživového plánu
 • Vytvoření týdenního individuálního jídelníčku s ohledem na tělesnou aktivitu a kondici

Délka konzultace s výživovým poradcem představuje cca 60 min. Podrobný individuální jídelníček je zaslán emailem.

Kontrolu výživové strategie doporučujeme po 3 – 6 týdnech od poslední konzultace s výživovým poradcem.

Tvorba ortopedických stélek do obuvi
 

Tvorba ortopedických stélek do obuvi

 Více

Na základě vyšetření fyzioterapeutem Vám zhotovíme ortopedické stélky na míru, přizpůsobené Vašemu chodidlu a obuvi ve které se pohybujete. Ať už je to obuv sportovní, pracovní či vycházková. Vyšetření zahrnuje kineziologický rozbor pohybového aparátu a vyšetření přístrojem PodoCam. V našem tréninkovém centru pracujeme se značkou Formthotics.

Stélky Formthotics jsou ultralehké, termoplastické vložky, které umožnují individuální natvarování a plné přizpůsobení se Vašemu chodidlu. Jako jedny z mála jsou velmi vhodné pro sportovní zátěž.

 • Díky speciálnímu materiálu ze kterého jsou zhotoveny jsou velmi lehké a pohodlné, noha je v obuvi stabilní a nikam se neposouvá (nehrozí vznik puchýřů), jsou antistatické, hygienické snadno se čistí
 • Umožňují optimální tlakové rozložení chodidel na podložce
 • Snižují sílu nárazu při došlapu, tím pomáhají zabránit přetížení nosných kloubů, páteře, Achillovy šlachy, podporují činnost srdečně-svalové pumpy – tím pomáhají eliminovat únavu dolních končetin a pocit těžkých nohou
 • Vytváří vhodnou oporu pro podélnou klenbu, udržují stabilní postavení paty
 • Slouží jako izolant proti teplu i chladu, snižují pocení nohou 
 • Optimalizují práci chodidla při stoji, chůzi i běhu včetně rychlých startů a náhlých brzdění, usnadňují odraz i došlap

Při výrobě stélek do obuvi si prosím s sebou přineste obuv, ve které budete stélky využívat.

Délka vyšetření je 30min, tvorba samotných stélek je 60min.

Mgr. Čestmír Novák

 Více

Fyzioterapeut

„V mých očích dělá zdravý přístup k životu člověka svobodným – kdo je v kondici, ten se nemusí omezovat.“

Čestmír je zkušeným fyzioterapeutem, který se v oboru úspěšně uplatňuje několik let. Vystudoval obor fyzioterapie na fakultě Tělesné výchovy a sportu,  Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě spolupracuje s fyzioterapeutickou praxí v Mladé Boleslavi, pečuje o tým České bobistické reprezentace. Zaměřuje se na terapii bolestivých stavů a funkčních poruch pohybového aparátu dětí, dospělých a sportovců.

Ačkoliv je každý z nás je originál, a každé tělo potřebuje něco jiného, myslím si, že velká většina z nás může o svůj pohybový aparát pečovat a problémům s ním tak aktivně předcházet. U svých klientů volím vždy individuální přístup vzhledem k jejich potřebám a životnímu stylu, a snažím se je skrze terapii dovést k poznání, že svému tělu mohou nejlépe pomoci právě oni sami.

Nejpoužívanější přístupy: ACT (Akrální koaktivační terapie), Formthotisc systém – vyšetření nohou, výroba stélek do obuvi, metoda R. Brunkow, Brügger koncept.

Vzdělání:

2012 – 2014
Fyzioterapie (Mgr.)

katedra Fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
diplomová práce: Vliv použité běžecké obuvi na kinematiku dolních končetin a pánve v průběhu oporové fáze běhu

2009 – 2012

Fyzioterapie (Bc.)

katedra Fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
bakalářská práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subkapitální fraktuře femuru

2000 – 2008
Všeobecné gymnázium
, Mnichovo Hradiště

Další vzdělání, kurzy:

2011  Masér pro sportovní a rekondiční masáže
2012  Kinesiology taping by K-Active
2012  Kineziologie, patokineziologie dolní končetiny a nohy
2013  Formthotics systém - vyšetření nohou, úprava stélek
2013  Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally
2013  Akupresura v systému celotělové akupunktury
2013 Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii
2013  III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING – funkční kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia
2014  Acral coactivation diagnostic (ACD)
2014  Acral coactivation therapy I. (ACT I.)
2014  Aplikace metody Roswithy Brunkow (Certifikovaný kurz)
2014  Forma - funkce - facilitace
2014  Aplikovaná kineziologie. Cvičení na míčích a labilních plochách
2014  Advanced seminar Formthotics sytem
2014  Moderní fyziotrénink - Core

 

Praxe:

2012 – nyní
Česká bobistická reprezentace

Praha
fyzioterapeutická péče o členy týmu

2010 – nyní
Hana Nováková Fyzioterapie s.r.o.

Mladá Boleslav
dlouhodobá spolupráce s nestátním ambulantním zařízením

2014
Fitnessie

Praha
fyzioterapeut, sportovní trenér

2013
Fyzioterapeutické centrum Rehamil

Milovice
praxe v ambulantním zařízení vykonaná v rámci předmětu Souvislá odborná praxe

2012
Ústřední Vojenská nemocnice

Střešovice, Praha
praxe na lůžkové části oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v rámci předmětu Souvislá odborná praxe

2009
Klaudiánova nemocnice

Mladá Boleslav
praxe na oddělení interny a ortopedie v rámci předmětu Souvislá odborná praxe

Další aktivity:

2014 Publikace odborného článku: Vliv použité běžecké obuvi na kinematiku oporové fáze při běhu.   ( Atletika 2014, Banská Bystrica.)

Kontakt

mobilní telefon: +420 739 282 474

email: cestmir.novak@powerfit.cz